Informacje o agencji pracy

Zajmujemy się zatrudnianiem pracowników na umowę o zlecenie/pracę na czas określony przez agencję pracy tymczasowej i „wypożyczenie” go do pracodawcy użytkownika. Co ważne, umowy podpisuje agencja pracy z: pracodawcą użytkownikiem oraz z pracownikiem tymczasowym. W związku z tym wszelkie zobowiązania wynikające z kodeksu pracy obciążają agencję, a nie pracodawcę. Firma rekrutująca jest płatnikiem wynagrodzenia oraz składek społecznych, zajmuje się także obsługą kadrowo-płacową.

  • Oferujemy wsparcie w rozwoju Państwa organizacji, poprzez pozyskiwanie najlepszych kandydatów na pracowników.
  • Każde podejmowane przez zespół pracowników działanie jest poprzedzone wnikliwą analizą branży. Realizacja wszystkich powierzonych zadań jest zgodna z najwyższymi wymaganymi, standardami i procedurami.
  • Oferujemy leasing pracowników z Wschodniej części Europy. W usłudze leasingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest Pracownik, lecz usługa do której został oddelegowany. Koszt leasingu pracowniczego można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności firmy.
Pragniemy służyć Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rekrutacji i pracy tymczasowej. Pomimo różnych sytuacji w biznesie, które dotykają nas wszystkich, zawsze potwierdza się dewiza, że kapitał ludzki to jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy.