Leasing pracowników ze wschodu

Oferujemy leasing pracowników ze wschodu – nowoczesne i coraz popularniejsze rozwiązanie organizacji pracy w firmie. Zatrudnieni przez nas specjaliści są wynajmowani do realizacji konkretnych zadań w przedsiębiorstwie naszych klientów. Współpracujący z nami pracodawca nie musi martwić się o obsadę kadrową oraz o rozliczenie spraw pracowniczych.

Leasing pracowników ze wschodu to niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm, które m.in. borykają się z wahaniami intensywności pracy – np. robotami sezonowymi, czy zamówieniami okresowymi. Nasza agencja zapewnia takim firmom odpowiednią liczbę pracowników z Ukrainy lub innych państw ze wschodu, dopasowujemy także ich poziom wyszkolenia do potrzeb przedsiębiorstwa.

Korzyści umowy leasingu pracowników

Istotą leasingu pracowników ze wschodu jest oddelegowanie do konkretnej pracy i na określony czas osób zatrudnionych przez naszą agencję. To Agencja Pracy VANNER bierze na siebie wszelkie sprawy administracyjne i pracownicze, w tym:

  • rekrutację w Europie Wschodniej,
  • legalizację pobytu i pracy w Polsce,
  • przygotowanie dokumentacji pracy, m.in. deklaracji i umów,
  • obsługę kadrowo-płacową, w tym wypłaty, szkolenia, nadgodziny,
  • odpowiedzialność prawną przed instytucjami kontroli,
  • pełną obsługę zatrudnienia,
  • bezpośredni nadzór nad wykonaniem pracy – w zależności od umowy z klientem.

Leasing pracowników ze wschodu odbywa się na podstawie umowy naszej agencji z firmą. Ustalone są w niej szczegółowe warunki, w tym stawka usługi, rodzaj wykonywanej pracy, obowiązki do wypełnienia itp.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. W bezpośredniej rozmowie informujemy o naszych rozwiązaniach i ustalamy szczegóły umowy.


pracownicy-ze-wschodu