Legalizacja pracy obcokrajowców

Przeprowadzenie legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce nakłada na pracodawców pewne obowiązki i wymaga poświęcenia im czasu. Agencja Pracy VANNER pomaga przejść przez uciążliwe procedury administracyjne. Możemy nawet całkowicie wziąć na siebie wypełnienie przepisów wymaganych przed polskie urzędy.

Spośród państw Europy Wschodniej najłatwiejszy wjazd do naszego kraju mają obywatele Ukrainy i Mołdawii. Nie podlegają oni procedurze uzyskania wiz wjazdowych do Unii Europejskiej, jak np. mieszkańcy Białorusi. Jednak wszyscy obcokrajowcy muszą wypełnić obowiązki wobec administracji, gdy chcą podjąć pracę w naszym kraju.


Kontakty z administracją

Legalizacja pracy obcokrajowców wymaga kilkukrotnych wizyt w instytucjach powiatowych i wojewódzkich – w Powiatowym Urzędzie Pracy i Urzędzie Wojewódzkim. Czynności te zabierają sporo czasu, więc przedsiębiorcy skłonni zatrudniać w swoich firmach cudzoziemców, często rezygnują z tego zamiaru, ze względu na te uciążliwości.

Nasi specjaliści biorą na siebie pokonanie tych przeszkód – sami kontaktujemy się z administracją. Jeszcze dalej idącym ułatwieniem z naszej strony jest oferta leasingu pracowników ze wschodu. W tym przypadku po stronie naszej agencji leży nie tylko załatwienie spraw związanych z pozwoleniem na pracę, ale przejmujemy wszystkie obowiązki związane z obsługą pracowniczą – płace, ubezpieczenia, opłaty, szkolenia itd.


Ułatwienia pobytu cudzoziemców

Zajmujemy się także sprawami bytowymi cudzoziemców. Przede wszystkim bierzemy na siebie organizację ich zakwaterowania. Pracodawcy nie są obciążani tego typu sprawami. Organizujemy także wstępne szkolenia dotyczące organizacji pracy, zasad panujących w polskich firmach i zachowania w nowym otoczeniu. Dzięki takiemu przygotowaniu polecani przez nas pracownicy szybciej aklimatyzują się w miejscu pracy i są bardziej wydajni.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Przedstawimy wszelkie nasze udogodnienia związane z pracą cudzoziemców w Polsce.


pracownicy-ze-wschodu