Pracownicy z Ukrainy

Agencja Pracy VANNER prowadzi rekrutację pracowników z Ukrainy oraz innych krajów wschodniej części Europy. Sprowadzamy do Polski pracowników produkcyjnych, specjalistów oraz osoby, które przygotowujemy do wykonywania czynności wymaganych przez naszych klientów.

Coraz więcej polskich managerów przekonuje się, że sprowadzenie pracowników z Ukrainy i Wschodu pozwala na zwiększenie konkurencyjności i ułatwia funkcjonowanie ich firm. Cudzoziemcy dali się już poznać jako osoby silnie zmotywowane do pracy, ponieważ daje im ona możliwość rozwoju i poprawy warunków bytowych. Nie bez znaczenia są także atrakcyjne dla nich stawki wynagrodzeń, często konkurencyjne wobec wymagań miejscowych pracowników o podobnych kwalifikacjach.


Szeroka sieć rekrutacji pracowników z Ukrainy

Posiadamy szeroką sieć kontaktów wśród firm rekrutujących pracowników z Ukrainy, Mołdawii, innych krajów wschodniej Europy i Nepalu. Nasi współpracownicy za granicą doskonale znają miejscowe rynki i szybko reagują na potrzeby polskich pracodawców. Dzięki temu potrafimy maksymalnie skrócić czas oczekiwania na znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy.

W razie konieczności prowadzimy szkolenia przyszłych pracowników z Ukrainy na miejscu, tak aby proces podnoszenia ich kwalifikacji i dostosowania do wymagań pracodawców przebiegał sprawnie i w warunkach korzystnych dla kandydatów do pracy. Często wykorzystujemy na to czas niezbędny do zorganizowania ich wyjazdu i legalizacji pobytu obcokrajowców w naszym kraju.

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz naszych współpracowników ze wschodu maksymalnie skracamy czas niezbędny do zatrudnienia pracowników w Polsce oraz uzyskania wymaganych zezwoleń na pracę czasową. Bierzemy te sprawy na siebie, a udział pracodawcy w tym procesie jest minimalny.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Z przyjemnością udzielamy informacji o możliwościach zatrudniania pracowników z Ukrainy i innych państw.pracownicy-ze-wschodu