Legalizacja pracy cudzoziemców

730 050 810
WIĘCEJ

ROZWIJAMY SIĘ DZIĘKI NASZYM PARTNEROM

Zaufało nam już ponad 100 firm

PROWADZENIE DOKUMENTACJI WYMAGA FACHOWEJ WIEDZY

Nasze usługi

  • prowadzenia dokumentacji związanej z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Polski
  • monitorowania statusów spraw złożonych w urzędach oraz okresów ważności pobytów cudzoziemców i wydanych na nich dokumentów
  • przygotowania firm do kontroli w zakresie poprawności zatrudniania cudzoziemców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy lub Straż Graniczną
  • konsultacji w zakresie różnych aspektów prawnych związanych z powyższymi czynnościami

Jeżeli chcieliby Państwo oddelegować część lub całość powyższych zadań to zapraszamy do kontaktu.

WAŻNE: brak lub niedopełnienie formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi z nałożeniem kar włącznie.

Legalizacja dokumentów zatrudnienia

Przeprowadzenie legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce nakłada na pracodawców pewne obowiązki i wymaga poświęcenia im czasu. Agencja Pracy VANNER pomaga przejść przez uciążliwe procedury administracyjne. Możemy nawet całkowicie wziąć na siebie wypełnienie przepisów wymaganych przed polskie urzędy. Spośród państw Europy Wschodniej najłatwiejszy wjazd do naszego kraju mają obywatele Ukrainy i Mołdawii. Nie podlegają oni procedurze uzyskania wiz wjazdowych do Unii Europejskiej, jak np. mieszkańcy Białorusi. Jednak wszyscy obcokrajowcy muszą wypełnić obowiązki wobec administracji, gdy chcą podjąć pracę w naszym kraju.

Kontakty z administracją

Legalizacja pracy obcokrajowców wymaga kilkukrotnych wizyt w instytucjach powiatowych i wojewódzkich – w Powiatowym Urzędzie Pracy i Urzędzie Wojewódzkim. Czynności te zabierają sporo czasu, więc przedsiębiorcy skłonni zatrudniać w swoich firmach cudzoziemców, często rezygnują z tego zamiaru, ze względu na te uciążliwości.

Nasi specjaliści biorą na siebie pokonanie tych przeszkód – sami kontaktujemy się z administracją. Jeszcze dalej idącym ułatwieniem z naszej strony jest oferta leasingu pracowników ze wschodu. W tym przypadku po stronie naszej agencji leży nie tylko załatwienie spraw związanych z pozwoleniem na pracę, ale przejmujemy wszystkie obowiązki związane z obsługą pracowniczą – płace, ubezpieczenia, opłaty, szkolenia itd.

Ułatwienia pobytu cudzoziemców

Zajmujemy się także sprawami bytowymi cudzoziemców. Przede wszystkim bierzemy na siebie organizację ich zakwaterowania. Pracodawcy nie są obciążani tego typu sprawami. Organizujemy także wstępne szkolenia dotyczące organizacji pracy, zasad panujących w polskich firmach i zachowania w nowym otoczeniu. Dzięki takiemu przygotowaniu polecani przez nas pracownicy szybciej aklimatyzują się w miejscu pracy i są bardziej wydajni.

Skontaktuj się

Zatrudniasz cudzoziemców, ale prowadzenie dokumentacji jest dla Ciebie skomplikowane i czasochłonne? Myślisz o bezpośrednim zatrudnianiu obcokrajowców, ale nie wiesz jak to zrobić? Pozwól nam się tym zająć.